Ga naar de inhoud

Plantinga

Overige families


Fokke Rientses Plantinga wordt als zoon van Rienk Wijbes en Klaaske Joukes, geboren te Schettens (Frl, Nl) op 18 augustus 1766 en wordt aldaar gedoopt op 31 augustus 1766. Fokke Rientses is op 2 september 1834 op 68-jarige leeftijd overleden te Witmarsum (Frl, Nl).

Fokke Rientses wordt in 1811 benoemd als voogd over Rients Wijbes, de nagelaten zoon van zijn overleden broer Wijbe Rientses, die in 1811 overleed waardoor Rients Wijbes weeskind werd. Alle rechtshandelingen van Rienk Wijbes werden dan ook door zijn oom verricht. De naamsaanneming hoorde daar ook bij, zodat Fokke Rientses niet alleen de familienaam "Plantinga" aannaam voor zichzelf en zijn kinderen Klaaske (12), Teetske (10), Rients (7) en Siek (20 weken), maar ook voor Rienk Wijbes.Fokke Rientses Plantinga trouwt op 29 april 1798 te Bolsward (Frl, Nl) met Hotske Sieks Postma, dochter van Siek Jans en Teatske Wijbrens, geboren te Ferwoude (Frl, Nl) op 6 december 1776 en overleden op 52-jarige leeftijd te Witmarsum (Frl, Nl) op 29 jan 1829.


Uit dit huwelijk worden 7 kinderen geboren:

  • Klaaske Fokkes, geboren te Bolsward (Frl, Nl) op 15 augustus 1799, gedoopt op 8 september 1799, overleden op71-jarige leeftijd te Edens (Frl, Nl) op 30 april 1871.

  • Teetske Fokkes, geboren te Bolsward (Frl, Nl) op 13 december 1801, overleden op 47-jarige leeftijd te Witmarsum (Frl, Nl) op 23 december 1848.

  • Rients Fokkes, geboren te Bolsward (Frl, Nl) op 5 augustus 1804, overleden op 26-jarige leeftijd te Witmarsum (Frl, Nl) op 22 mei 1831.

  • Siek Fokkes, geboren te Bolsward (Frl, Nl) op 3 augustus 1811, overleden op 78-jarige leeftijd te Spannum (Frl, Nl) op 31 januari 1890.

  • Sjoukje Fokkes, geboren te Bolsward (Frl, Nl) op 25 april 1814, overleden op 31-jarige leeftijd te Pingjum (Frl, Nl) op 5 maart 1846.

  • Wiebe Fokkes, geboren te Bolsward (Frl, Nl) op 4 januari 1816, overleden op 35-jarige leeftijd te Arum (Frl, Nl) op 3 juni 1851.

  • Jan Fokkes, geboren te Bolsward (Frl, Nl) op 17 november 1820, overleden op 63-jarige leeftijd te Folsgare (Frl, Nl) op 20 september 1884.


Klik hier voor de verdere gegevens van de familie Plantinga


© 2024, Genealogie Groen. All rights reserved.
Last database update 3 januari 2024
Terug naar de inhoud