Ga naar de inhoud

regnam

Familie Groen


Register van Naamaanneming

18.08.1811 Bij keizerlijk decreet (Napoleon) werd een ieder in Nederland die nog geen geslachtsnaam had bevolen binnen een jaar een geslachtsnaam aan te nemen. Velen namen dit niet ernstig met als gevolg geslachtsnamen die hun nageslacht in grote verlegenheid hebben gebracht. Anderen gaven er geen gehoor aan.

Uit het Register van Naamaanneming van 1811 te Knijpe in Friesland vermeld dat
Yke Fokkes de familienaam GROEN aanneemt:
Voor ons Lid in het Gemeente Bestuur van Schoterlands Canton Heerenveen, arrondissement Heerenveen, Departement Vriesland, gecompareerd zijnde Yke Fokkes wonende te Oudeschoot heeft dezelve verklaars dat hij aanneemt den naam van Groen, voor familienaam. Dat hij heeft het volgende getal Zonen, Klein Zonen en Klein Dochters, te weten: Hendrik oud 39 jaar, wonende te 't Heerenveen, Harmen oud 33 jaar, wonende te Oudeschoot, Klaas oud 13 jaar en Maaike oud 3 jaar, Kinderen van dezelfs overledene Zoon Fokke, wonende te Hellevoetsluis. Yke oud 15 jaar, Klaas oud 11 jaar, Fokke oud 5 jaar, Hijlke oud 3 jaar, Pieter oud 1 jaar en Aaltje oud 13 jaar alle Kinderen van Hendrik woonachtig op het Heerenveen.

En heeft deze met ons verteekend den Tienden December Een Duizend acht Honderd en Elf.
© 2024, Genealogie Groen. All rights reserved.
Last database update 3 januari 2024
Terug naar de inhoud